Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Laura Bosman
Voorzitter & 2e Penningmeester
Pieter van de Wal
Penningmeester
Anneke de Roon
Secretaris
Vacature
PR
Lia Bode
Contacten vrijwilligers
Agnes van der Meer
-